Tyflografika jest formą przekazu informacji osobom niewidomym lub słabowidzącym za pomocą wrażeń dotykowych.
Najczęściej służą temu wykonane w tworzywie lub papierze rysunki reliefowe o mniejszym lub większym stopniu uwypuklenia.

Opracowana przez nas metoda projektowania i wytwarzania tyflografik służy udostępnianiu osobom niewidomym dzieł znanych malarzy i grafików.
W połączeniu z audiodeskrypcją umożliwia niewidomemu dokładniejsze zapoznanie się z dziełem.


Więcej informacji można uzyskać na stronie

      
www.tyflografika.pl


frezowanie cnc
skanowanie 3D
płaskorzeźby
panele dekoracyjne
modelowanie 3D
tyflografika
HOME
kontakt
amazing reliefs
MENU